Doorgaans hanteren boekhouders de ABC-methode: Activity Based Costing.

Jos Berkers (Nummero) bedacht een revolutionaire omkering:

de CBA-methode. Customer Based Accounting.

 

customer based accounting

 

De klant centraal

Customer Based Accounting betekent dat je niet langer de kosten en opbrengsten per afdeling centraal stelt in de boekhouding, maar per klant. Met de CBA-methode wordt de resultaatrekening ingedeeld naar kosten en opbrengsten per klant.

 

In de ABC-methode worden kosten die niet direct gerelateerd zijn aan de klant, ook niet toegewezen aan de klant. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten op de afdelingen ICT, onderhoud, administratie, en verkoop. Maar waarom worden deze kosten eigenlijk niet toegewezen aan de klant?

 

Neem verkoopkosten. Die bedragen al gauw 10% van de omzet. Verkopers kunnen bijhouden hoeveel tijd ze met welke klanten bezig zijn. Hetzelfde geldt voor ICT-medewerkers. Natuurlijk werken zij niet voor externe klanten. Maar wel voor ‘interne klanten’: hun collega’s van andere afdelingen. Die ‘interne klanten’ werken wél rechtstreeks voor externe klanten. Wie zijn die externe klanten dan, waarvoor je indirect werkt?

 

Met CBA dwing je iedereen binnen de organisatie om te focussen op het allerbelangrijkste onderdeel van het bedrijf, de reden van zijn bestaan: de klant. Bij alle activiteiten die niet gerelateerd zijn aan de klant, gaan medewerkers zichzelf automatisch afvragen: ‘Wie is mijn klant? Werk ik überhaupt wel voor de klant of ben ik alleen een kostenpost?’

 

Medewerkers gaan automatisch veel meer verantwoorden wat ze doen en vooral: voor wie. Ook processen die voorheen gericht waren op interne afdelingen, veranderen. Ze worden ingericht met het oog op de klant en zijn winstgevendheid. Je ziet direct of de juiste klant de juiste aandacht krijgt.

 

Het CBA-model is een sturingsmiddel dat relevant is voor de winstgevendheid van een bedrijf. Het helpt je om de organisatie te versterken. Uiteindelijk draait het financiële vak niet om correcte uitkomsten, maar om de relevantie van de cijfers voor iedereen in de organisatie. Natuurlijk, als controller of financieel manager moet je een jaarrekening maken, maar die biedt het bedrijf weinig toegevoegde waarde. Gebruik de rest van de tijd om vernieuwend te zijn. Niet faciliterend, maar vooruitstrevend. Het is aan ondernemers, managers en controllers om medewerkers bewust te maken van hun eigen rol richting de klant. En van hun eigen rol in de winstgevendheid van het bedrijf. Met het CBA-model kan dat.

 

Jos Berkers vertaalt cijfers naar helder inzicht, waardoor je de juiste keuzes kunt maken om de gewenste bedrijfskoers te varen.

 

Bekijk Jos' filosofie ten aanzien van cijfernavigatie.